• کلینیک روانپزشکی در گرینلند طراحی توسط w...

    شرکت معماری whitearkitekter از طرح‌هایی برای ساخت یک کلینیک روان‌پزشکی زرد کمرنگ در Nuuk،  گرینلند، پرده برداشت . ساخت این کلینیک توسط کمیته اصلی بخش مراقبت‌های بهداشتی Greenland's پیشنهاد شد که از whitearkitekter خواست تا فضایی ایجاد کند که "تعادل کامل بین یک جو آرام، التیام بخش و قابل‌اعتماد" ب ...