خانه بتنی در دامنه جزیره ی یونانی
مهندسین مشاور جباریان

این خانه بتونی در جزیره ی یونانی kea واقع شده است

قسمت پشت این بنا در دامنه تپه قرار گرفته است، درحالیکه قسمت جلویی این بنا به طور کامل و با پنجره های تمام قد به سمت دریای Aegean قرار دارد.

Parallel House by En Route Architects 

این ساختمان شامل فضاهای داخلی و بیرونی است که به صورت خطی تنظیم شده‌اند، بنابراین همه آن‌ها به یک طرف یعنی به سمت دریا نگاه می‌کنند.

این بنا با طرح یکپارچه بتونی، سعی دارد تفسیر مدرنی از بناهای سنتی سنگی ارایه دهد.

Parallel House by En Route Architects

حیات خلوت طرف بنا قرار گرفته و با درهای کشویی از ساختمان جدا شده است، که آن را میتوانید در امتداد لبه ی جلویی نمای ساختمان ببینید 

Parallel House by En Route Architects

اتاق ها و اشپزخانه و . . . در قسمت پشت قرار گرفته اند تا همگی دید بسیار زیبا به سمت دریا را داشته باشند وهیچکدام مانع این دید نشوند .Parallel House by En Route Architects

در طراحی این بنا از روش های سنتی برای گردم کردن و خنک کردن استفاده شده است، و همچنین در بالای ساختمنا مخزنی برای ذخیره آب باران و پنل های خورشیدی برای تامین انرژی در نظر گرفته شده است.

منبع : https://www.dezeen.com