تصاویر اجرا شده پروژه ی تجاری اداری کالبد ایرانی در چهار راه طالقانی کرج - آرشیتکت: محمد علی جباریان
تصاویر اجرا شده پروژه ی تجاری اداری کالبد ایرانی در چهار راه طالقانی کرج

 

زمانی پروژه کالبد ایرانی برای طراحی نما و مشاعات سفارش داده شد سازه آن انجام شده بود، بازدید از سایت پروژه بسیار جالب بود ساختمانهای همجوار با نماهایی عجیب و بدون هماهنگی چهار دهه ایران را در مصالح و سبک فکری کارفرمایان نمایش می داد .

تصمیم گرفتیم نمایی طراحی مدرنی کنیم که مداری از این آشفتگی شهری بکاهد.


 موقعیت: کرج، جهانشهر

کارفرما: جناب آقای فاتحی

مساحت: 2000 مترمربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان 

مجری: مهندسین مشاور جباریان

سایر تصاویر: