بهترین معماری کانادا در سال 2018 توسط مجله معماری کانادا معرفی شد
بهترین معماری کانادا در سال 2018 توسط مجله معماری کانادا معرفی شد

معماری RDH. تصویر از مجله معماری کانادا

معمار کانادا برندگان جایزه سالانه خود را درپنجاه ویکمین سال آن علام کرد. اینجوایز "بالاترین میزان قدردانی برای برتری در مرحله طراحی در بخش معماری کانادایی" هستند و این جوایز بر جاه‌ طلبی طراحی،نوآوری، و پایداری محیطی تاکید می‌کنند.

 

در سال جاری، چهارده شرکت کننده از یک مجموعه از ۱۹۰ شرکت حرفه‌ای و دانش‌آموز به رسمیت شناخته شدند. برندگانی که در ادامه می بینید، جوایز برتری، جایزهشایستگی، جوایز دانشجویی برتر، و جایزه مراسم افتتاحیه عالی نصیبشان شده است.