تصاویر مراحل اجرای ویلای کارینا
تصاویر مراحل اجرای ویلای کارینا

موقعیت :البرز،کردان،  تهران دشت ، سرخاب ، شهرک کارینا

متراژ زمین : 1250 مترمربع

متراژ زیربنا : 250 مترمربع

کارفرما : جناب آقای اسفندیان

طراحی و اجرا توسط مهندسین مشاور جباریان

 

سایر تصاویر: