مجتمع مسکونی آرسس


  • موقعیت: کرج، مهرویلا
  • کارفرما: جناب آقای ستار
  • مساحت: 4/000 متر مربع
  • طراح: مهندسین مشاور جباریان
  • مجری: مهندسین مشاور جباریان

مهندسین مشاور جباریان طراح و مجری ساختمان های کلاسیک و نماهای مدرن ولوکس


 

مجتمع مسکونی آرسس لوکس کلاسیک کرج مهرویلا