ویلای افشاریه


  •  موقعیت:کردان، شهرک افشاریه

  • کارفرما: مهندس جباریان

  • مساحت: 180 متر مربع 

  • طراح: مهندسین مشاور جباریان

  • مجری: مهندسین مشاور جباریان

    مهندسین مشاور جباریان طراح و مجری ویلاهای مدرن و لوکس 


 

مهندسین مشاور جباریان، طراح و مجری، ویلای مدرن، ویلای لوکس