ویلای امیرعلی


  • موقعیت: البرز، هشتگرد، خور

  • کارفرما: جناب آقای سیفی آزاد

  • مساحت: 180 متر مربع

  • طراح: مهندسین مشاور جباریان

    مهندسین مشاور جباریان و طراح و مجری ویلاهای مدرن ولوکس 


 طراحی های انجام شده: طراحی نما، سردر، محوطه سازی، نورپردازی شب، استخر

 

مهندسین مشاور جباریان، طراح و مجری، ویلای مدرن، ویلای لوکس