شهرک توریستی تفریحی بهشت پنهان-ویلای تیپ 1

موقعیت: البرز، کردان

کارفرما: بخش خصوصی

مساحت: 250 متر مربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان

مجری: مهندسین مشاور جباریان

شهرک بی نظیر، امکانات خاص، مشاعات لوکس، موقعیت عالی، محوطه سازی بی نظیر، استخر و . . .

شهرک توریستی تفریحی بهشت پنهان-ویلای تیپ 1