مجتمع مسکونی دراسنا


 موقعیت: البرز، گوهردشت

کارفرما: جناب آقای امیری

مساحت: 1300 متر مربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان

 

مهندسین مشاور جباریان، طراح و مجری، نمای مدرن، ساختمان مدرن