مجتمع مسکونی بنفشه


 موقعیت: کرج، شهرک بنفشه

کارفرما: جناب آقای توتونیان

مساحت: 4800 متر مربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان


 

 

مجتمع مسکونی بنفشه