مجتمع تجاری آرنــــا

  • طراحی معماری: مهندسین مشاور جباریان و همکاران | JBRCO
  • کارفرما: آقای شیری
  • موقعیت پروژه: استان البرز، میدان کرج، چهارراه دانشکده
  • مساحت: 4000 مترمربع

مجتمع تجاری آرنا

ایده طراحی

مجتمع تجاری آرنا تمرین بازخوانی پتانسیل ها و محدودیت های طراحی «میان بافتی» است. بافتی که فاقد ارزش معمارانه است. از این رو ایده اصلی بر تمایز عامدانه میان فرم کلی ساختمان با بناهای مجاور قرار گرفت. این ناهمگونی تاکیدی است بر پیچیدگی های نهادینه همخوان سازی دو تیپولوژی متفاوت.

از فواصل دورتر ساختار فرمال پروژه جدا از بافت متراکم پیرامون خود و کاملاً شاخص است. با نزدیکتر شدن به بنا طبقات پایین تر که شفاف و دارای بازشوهای سرتاسری هستند دیالوگ مناسبی با مخاطب برقرار می کنند و ساختمان را ملموس و پذیرنده می نمایند. علاوه بر این مقیاسی انسانی به کار می بخشند. در نهایت ورودی دعوت کننده نیز با ارتفاع چشمگیر ( به اندازه دو طبقه ) و المان هایی که از بام آغاز شده و از روی ورودی تا داخل بنا امتداد می یابند، رهگذر را وادار به مکث نموده و به درون می خواند.

ترکیب المان های عمودی صلب که مانعی برای گذر نور است و مدول سه بعدی هندسی پر و خالی در حجم علاوه بر ایجاد جذابیت های بصری ورود نور به فضای داخل را کنترل می کند. ساختمان این گونه پویا و خوانا می نماید.

سخاوت بزرگ این ساختمان برای خیابان ایجاد نشانه شهری و آفرینش یک بنای سه بعدی چشم نواز است.

در داخل هم سازماندهی فضا حول وید وسط صورت گرفته است. خطوط منحنی از بیرون پروژه به درون تسری می یابد که هدایت کننده و ترغیب کننده مخاطب به استفاده از فضاست.

مجتمع تجاری آرنــــا
JBRCo , کلیه حقوق محفوظ است.
برنامه نویسی و طراحی سایت توسط اکسیر.
Top