ویلای رامسر

  • موقعیت: رامسر
  • کارفرما: جناب آقای پاکنیت
  • مساحت زمین: 500 متر مربع 
  • زیر بنا: 250 متر مربع 
  • ابعاد زمین :  

طراحی ویلا توسط مهندسین مشاور جباریان 

- طراحی های انجام شده: طراحی پلان، طراحی نما، طراحی محوطه، طراحی دکوراسون داخلی، استخر و سردر

این ویلای در حال حاضر در مرحله گود بردای می باشد 

ویلای رامسر - مهندسین مشاور جباریان طراح و مجری ویلاهای لوکس و مدرن